01015, м. Київ, вул. Лаврська, корпус 16М

+38 044 501-01-92+38 095 725-69-42

license@ukr.net

Нормативна база

Нормативна база

 1. Податковий кодекс України
 2. Цивільний кодекс України
 3. Господарський кодекс України
 4. Кримінальний кодекс України
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 6. Основи законодавства України про охорону здоров'я
 7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
 8. Про лікарські засоби
 9. Про ліцензування видів господарської діяльності
 10. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
 11. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (НОВІ ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ)
 12. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами
 13. Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
 14. Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів
 15. Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів
 16. Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень
 17. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів
 18. Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі
 19. Про затвердження переліку товарів які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи
 20. Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах
 21. Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки
 22. Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів
 23. Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів
 24. Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом
 25. Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення
 26. Про впровадження штрихового кодування товарів
 27. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 28. Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів
 29. Постанова КМУ від 15.07.1997 № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я"
 30. Постанова КМУ від 17.12.2012 № 1216 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765"
 31. Наказ МОЗ України від 14.03.2011 № 142 "КРИТЕРІЇ акредитації закладів охорони здоров'я "
 32. Наказ МОЗ України від 20.12.2013 № 1116 "Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я
 33. Постанова КМУ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" від 02.03.2016 № 285
 34. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню» від 29 травня 2013 року № 435
 35. Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про порядок контролю якості медичної допомоги» від 28 вересня 2012 року № 752
 36. Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1057 (про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання);
 37. Наказ Мінекономрозвитку України від 17.11.2015 р. № 1454 (яким затверджено Порядок розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності);.
 38. Постанова КМУ від 04.11.2015 р. № 898 (щодо розробки проектів технічних регламентів, що затверджуються КМУ, на підставі актів законодавства Євросоюзу);
 39. Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1184 (якою затверджено форму і опис знака відповідності технічним регламентам, а також правила і умови його нанесення);
 40. Наказ Мінекономрозвитку України від 10.02.2016 р. № 224 (Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій та Порядку формування та ведення баз даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів з оцінки відповідності);
 41. Наказ Мінекономрозвитку України від 17.09.2015 р. № 1151 (про затвердження форми заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації)

Збережемо Ваш час та гроші!

01015, м. Київ, вул. Лаврська, корпус 16М

+38 044 501-01-92+38 095 725-69-42

license@ukr.net